Cojinetes Lineales

Contacta ahora

INA KNO16-B Cojinetes Lineales

306 mm 14.5
108 2200 r/min

Samick LMEFP16 Cojinetes Lineales

7,5 mm 5 mm
670 kN 5 mm

NBS KBH 13 Cojinetes Lineales

30,162 87,312 mm
30,886 mm 3,3 mm

INA KNO 20 B-PP Cojinetes Lineales

140 160 mm
140 mm 51 mm

SKF LUNF 16 Cojinetes Lineales

15 mm 7,1 mm
9,55 kN ESPF202

SKF LUNF 12-2LS Cojinetes Lineales

CX222 MERCEDES / 100 / en
R140.88 713667020

NBS KBL30123-PP Cojinetes Lineales

68 mm 1 mm
60 ° 52 mm

Samick LMF10LUU Cojinetes Lineales

100 24 mm
CYSD 77 kN

NBS SC 40-UU Cojinetes Lineales

18 mm 160 mm
150 mm 86,76 mm

SKF LUCF 25-2LS Cojinetes Lineales

41,275 mm 19,05 mm
B-2212 NSK

NBS KBL1670 Cojinetes Lineales

52,4 mm 52,4
3,27 104,1 mm

SKF LUCT 80 Cojinetes Lineales

10 8 mm
1,9 kN 1,57 kN
1/17